Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600TP dla EFI

18088
4/2/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600TP i przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 20.9 MB
  • SHA1: 14F501A1040EB94606D92176F6702E53F6F9A8F2

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

  • System BIOS — 01.01.0019
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.032
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.47.10181

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Uwaga: Jeśli Twój obecny system BIOS jest starszy niż wersja 14, zaktualizuj go do wersji 14, zanim przejdziesz na wersję 18 lub wyższą.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

  • System BIOS: R01.01.0024
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.043
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1,17

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.