Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600TP dla EFI

18088
7/27/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600TP. Przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 21.3 MB
  • SHA1: EFC9930674D2218807E6A0711C8EEEDD5FA7D571

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

  • System BIOS — 01.01.0019
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.032
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.47.10181

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Uwaga: Jeśli Twój obecny system BIOS jest starszy niż wersja 14, zaktualizuj go do wersji 14, zanim przejdziesz na wersję 18 lub wyższą.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0027
Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.050
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.53.11210
FRUSDR: 1,17
iFlash32.efi: wersja 14.0, kompilacja 12
fwpiaupd.efi: wersja 14.0 Buduj 9
frusdr.efi: wersja 14.0, kompilacja 11

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia przedprodukcji wymagań dotyczących obsługi sprzętu.

Ważne informacje

  • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.
  • Nie modyfikuj żadnego pliku skryptu. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
  • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRUSDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które mogą być uruchamiane indywidualnie. Pliki te obejmują: UpdALL.NSH, UpdBIOS.NSH, UpdME.NSH, UpdFD.NSH, UpdBMC.NSH oraz UpdFRUSDR.NSH. Nie używaj tych plików, dopóki system nie zostanie zaktualizowany początkowo za pomocą URUCHAMIANIA. Plik NSH.

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.