Narzędzie do obsługi budżetu i konfiguracji termicznej Intel® Server Board S2600TP

18089
2/9/2017

Wprowadzenie

Narzędzie do zarządzania energią i konfiguracją termiczną Intel® Server Board S2600TP oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną (1.4).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 435.5 KB
  • SHA1: 18F946E686B91C38F8B4C81FB117980DF4687AE0

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft Excel* lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.