Interaktywny poradnik RAID dla Technologia pamięci Intel® Rapid przedsiębiorstw (Intel® RSTe)

18102
12/17/2014

Wprowadzenie

Interaktywny poradnik RAID dla Technologia pamięci Intel® Rapid przedsiębiorstw (Intel® RSTe)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.2 MB
  • SHA1: 164C77C57C092460658DFA97955D971158C4E51F

Szczegółowy opis

To narzędzie pomaga symulować środowisko konfiguracyjne RAID Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) bez konieczności zbudowania pełnego systemu serwerowego.

Pobierz do wybranego folderu i rozpakuj plik z programem. Uruchom plik wykonywalny Intel RAID Simulator.exe, aby rozpocząć symulator.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.