Aktualizacja systemu BIOS [MYBDWi5v]

18110
8/17/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC5i5MYHE oraz płyta główna Intel® NUC NUC5i5MYBE.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 14.6 MB
 • SHA1: EB09177E8D1D5101F757F3F0C681478C67B87096
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.8 MB
 • SHA1: 95266518F81E75F32BE507F3822E67AB7F9B70A9

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC5i5MYHE i płyta główna Intel® NUC NUC5i5MYBE. Wystarczy pobrać jeden.

Który plik należy wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [MYi50059.bio] — A . Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja iFlash systemu BIOS [MYBDWi5v.86A. 0059.BI.zip] — narzędzie oparte na systemie DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Uwaga:

 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji systemu BIOS, pojawianie się wiadomości na ekranie może zająć nawet 30 sekund.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników, a także inne ważne informacje. Można również znaleźć bardziej szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa nie będzie można przejść do żadnego systemu BIOS wcześniej niż BIOS 0040.
 • Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Powiązany temat

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z systemem BIOS w komputerach Intel® NUC

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.