Pakiet oprogramowania sprzętowego rozwiązania wysokiej dostępności dla Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3SC008

18142
5/8/2015

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe 26.2.0-0025 dla rozwiązania o wysokiej dostępności.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 36.2 MB
  • SHA1: 5EB98F5448BE8B8BC4115E428AE3DAB5D6C781B0

Szczegółowy opis

Informacje o pakiecie

Pakiet flash = v26.2.0-0025


Obsługiwane kontrolery RAID

Ten plik do pobrania obsługuje kontrolery/moduły RAID (RAID On Chip) Intel® 3108 za pomocą stosu oprogramowania SAS (RS3SC008, RS3DC080). Sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, którą wybrano do użycia, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera w pomocy technicznej firmy Intel.

Uwaga: Kontrolery pamięci masowej Intel® RAID wysokiej dostępności wymagają oprogramowania sprzętowego, sterowników i oprogramowania obsługującego funkcjonalność pamięci masowej o wysokiej dostępności. Zapoznaj się z krokami instalacji w plikach readme pakietu sterowników.


Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.