Sterownik systemu Linux* dla rozwiązania o wysokiej dostępności dla Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18143
1/20/2015

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik sprzętowy IR3 3108 ROC RAID dla RedHat Linux* i SuSE Linux* dla rozwiązania Pamięci masowej Intel® High Availability Storage 2.0

Dostępne pliki do pobrania

  • SUSE Linux Enterprise Server 11*, Red Hat Enterprise Linux 6.0*, SUSE Linux Enterprise Server 10*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*
  • Rozmiar: 17.7 MB
  • SHA1: 0C76451DE87F6BABAEDF7C51EAA069F2580D46FF

Szczegółowy opis

==========================
Obsługiwane kontrolery RAID
==========================
To pobieranie obsługuje kontrolery 3108 ROC (RAID On Chip) za pomocą stosu oprogramowania SAS z kluczem funkcji premium HA-DAS: (RS3SC008, RS3MC044, RS3DC080). Upewnij się, że to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, której użyjesz, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera na stronie http://support.intel.com.

* Te starsze kontrolery powinny działać, ale nie zostały przetestowane.

===================
Informacje o pakiecie
===================
Wersja sterownika = 6.704.150.00-2

=========
Uwagę
=========
Ten sterownik jest przeznaczony do testów jakości wyłącznie dla linii produktów HA-DAS 2.0 (Syncro 2.0).

Uwaga: Kontrolery pamięci masowej Intel® RAID wysokiej dostępności wymagają oprogramowania sprzętowego, sterowników i oprogramowania obsługującego funkcjonalność pamięci masowej o wysokiej dostępności. Zapoznaj się z krokami instalacji w plikach readme pakietu sterowników.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.