Sterownik systemu Windows* dla rozwiązania o wysokiej dostępności dla Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18144
1/20/2015

Wprowadzenie

Zawiera sterownik ir3 3108 ROC HW RAID WHQL z podpisem wersji x64 dla systemu Microsoft Windows* dla rozwiązania o wysokiej dostępności

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Rozmiar: 2.4 MB
  • SHA1: 002AF4D6552FFFC3F5E5FF825A1C4DC6AD3BA9A3

Szczegółowy opis

==========================
Obsługiwane kontrolery RAID
==========================
Ten plik do pobrania obsługuje 3108 kontrolerów ROC (RAID On Chip) z stosem oprogramowania SAS z zainstalowanym kluczem funkcji premium HA-DAS: (RS3SC008, RS3MC044, RS3DC080). Upewnij się, że to narzędzie zostało przetestowane na karcie RAID, z których korzystasz, sprawdzając stronę internetową sterowników w Twoim kontrolerze na http://support.intel.com.

===================
Informacje o pakiecie
===================
Wersja sterownika = 6.701.59.00 (podpisany WHQL)
Obsługiwany system operacyjny = Microsoft* Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Uwaga: Kontrolery Intel® RAID pamięci masowej o wysokiej dostępności wymagają oprogramowania sprzętowego, sterowników i oprogramowania, które obsługują funkcje pamięci masowej o wysokiej dostępności. Zapoznaj się z instrukcjami instalacji w plikach readme pakietu sterowników.

=========
Uwagę
=========
Ta wersja obsługuje narzędzie Windows Driver Configuration Utility (WDCFG) zgodnie z wymogami firmy Microsoft (DEV JEDNOSTKI-0046). Zapoznaj się z "podręcznikiem użytkownika — narzędzie konfiguracji sterownika systemu Windows.pdf" w celu instrukcje dotyczące korzystania z tego narzędzia.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.