Rozwiązanie o wysokiej dostępności StorCLI dla Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18145
1/20/2015

Wprowadzenie

Jest to narzędzie wiersza poleceń, które może sprawdzać status i zarządzać sprzętowymi kontrolerami RAID 3108 ROC za pomocą rozwiązania pamięci masowej o wysokiej dostępności 2.0

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 32.7 MB
  • SHA1: C6B3B4F89E96447E4A3523C085905A4EED02C89C

Szczegółowy opis

===================
Informacje o pakiecie
===================
Wersja = 1.13.05
Obsługiwany system operacyjny = EFI, FreeBSD, Linux, Linux-ppc, Solaris x86, Ubuntu, VMware, VMware-MN, VMware-NM-NDS, Windows

W celu uzyskania ograniczeń i informacji o użytkowaniu zapoznaj się z załączonym plikiem readme.

Uwaga: Kontrolery pamięci masowej Intel® RAID wysokiej dostępności wymagają oprogramowania sprzętowego, sterowników i oprogramowania obsługującego funkcjonalność pamięci masowej o wysokiej dostępności. Zapoznaj się z krokami instalacji w plikach readme pakietu sterowników.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.