Sterownik wirtualnej funkcji karty sieciowej Intel® Linux* dla serii Intel® Ethernet Controller 700 i E810

18159
6/3/2019

Wprowadzenie

Sterownik oparty na iavf Linux* wersji 3.7.53 zapewnia obsługę funkcji wirtualnych dla Intel® Ethernet Controller z serii 700.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 218.1 KB
  • SHA1: B4E3F08E7C4310A5877F894DE26AC57DF69E81EC

Szczegółowy opis

Przegląd

Ta wersja zawiera iavf Linux* do Intel® Ethernet połączeń sieciowych.

Sterownik iavf obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach:

  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Połączenie sieciowe Intel® Ethernet X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710
  • Intel® Ethernet Controller E810-C

ice-x.x.x.zgłęp.gz
iavf-x.x.x.plan.gz

Ze względu na ciągły rozwój jądra Linux* sterowniki są aktualizowane
częściej niż w wersjach w pakiecie.

Co nowego?

Sterowniki i40evf i ixlv przemianowane na iavf

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, jak zidentyfikować kartę sieciową, parametry wiersza poleceń, dodatkowe funkcje i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.