Sterownik funkcji wirtualnej karty sieciowej Intel® dla serii Intel® Ethernet Controller 700 i E810

18159
2/20/2023

Wprowadzenie

Ta wersja zawiera sterowniki wirtualnej funkcji iavf Linux* dla urządzeń Intel® Ethernet sieciowych opartych na kontrolerach z serii 700 i E810.

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 1 KB
 • SHA1: C0FEA968FA85E271E2116E6BFDEA7C2B639CC295
 • Linux*
 • Rozmiar: 359.7 KB
 • SHA1: FCC997AEBEEE3744E621E0FD3290205BD18F6A45
 • Linux*
 • Rozmiar: 467.4 KB
 • SHA1: FE93B6B23F7DB2BC1C8E33E4CF66FDE9FBBE0895
 • Linux*
 • Rozmiar: 455.6 KB
 • SHA1: CFFCA5F52D8B554382912ED2B7146E0EE8A2F004
 • Linux*
 • Rozmiar: 382.3 KB
 • SHA1: D68213DA8F28A396A57FC949416114DF650B36EB

Szczegółowy opis

Przegląd

Ta wersja zawiera sterowniki wirtualnej funkcji iavf Linux* do połączeń sieciowych Intel® ® Ethernet.

Sterownik iavf obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach:

 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller E810-C
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller E810-XXV
 • Połączenie Intel® ® Ethernet Connection E822-C
 • Połączenie Intel® ® Ethernet Connection E822-L
 • Połączenie Intel® ® Ethernet Connection E823-C
 • Połączenie Intel® ® Ethernet Connection E823-L
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller I710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller X710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller XL710
 • Połączenie sieciowe Intel® ® Ethernet Network Connection X722
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller XXV710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller V710

iavf-x.x.x.plan.gz

Ze względu na ciągły rozwój jądra Linux sterowniki są aktualizowane częściej niż w wersjach w pakiecie. Najnowszy sterownik można znaleźć na http://e1000.sourceforge.net (oraz na http://downloadcenter.intel.com).

Ta wersja zawiera pakiety RPM, które zawierają:

 • Sterownik podpisany kluczem prywatnym firmy Intel w przedsprzedaży modułu jądra
 • Kompletny kod źródłowy dla powyższego sterownika
 • Klucz publiczny firmy Intel

Ta wersja zawiera klucz publiczny firmy Intel, który umożliwia uwierzytelnianie podpisanego sterownika w bezpiecznym trybie rozruchu. Aby uwierzytelnić podpisany sterownik, należy umieścić klucz publiczny firmy Intel w bezpiecznej bazie danych klucza rozruchu UEFI.

Jeśli zdecydujesz się na ponowne kompilowanie modułu .ko z dostarczonych plików źródłowych, nowy moduł .ko nie będzie podpisany żadnym kluczem. Aby móc korzystać z tego modułu .ko w trybie bezpiecznego rozruchu, musisz podpisać go samodzielnie za pomocą własnego klucza prywatnego i dodać klucz publiczny do bazy danych UEFI Secure Boot.

Moduł jądra sterownika dla określonej wersji jądra może być użyty z jądrami errata w tej samej, niewielkiej wersji systemu operacyjnego, chyba że jądro errata naruszyło kABI. Przy aktualizacji jądra za pomocą jądra errata, musisz ponownie zainstalować pakiet RPM sterownika.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.