Aktualizacja systemu BIOS dla komputera Compute Stick — FCBYT10H

18173
6/20/2019

Wprowadzenie

Opcje aktualizacji systemu BIOS z Intel® Compute Stick STCK1A32WFC i STCK1A8LFC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.5 MB
  • SHA1: A0E339011E1501E19D4276102385C3266958F8A0

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS dla Intel® Compute Stick STCK1A32WFC i STCK1A8LFC.

Uwaga: nie możesz dostosować systemu BIOS pod kątem Intel® Compute Stick przy pomocy Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit.

Który plik wybrać?

  • Aktualizacja i odzyskiwanie systemu BIOS w systemie BIOS [FC0040.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowości, poprawki błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.