Intel® Galileo — aktualizacja oprogramowania sprzętowego i sterowniki

18185
5/4/2015

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Galileo.

Dostępne pliki do pobrania

 • macOS*
 • Rozmiar: 67.7 MB
 • SHA1: 244447AFCD0B04132137910168D912B611B628D1
 • Windows 10*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 9.5 MB
 • SHA1: B91A66D83ABCE20A3A5FA3102CABBDD476EEF8F9
 • Linux*
 • Rozmiar: 9.4 MB
 • SHA1: E25851F3B671206F5D70D5C971F8CF5C14124910
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 9.4 MB
 • SHA1: 8952D6A590285EA5E433F08570645D758AB8B40B
 • Windows 10*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 8.5 KB
 • SHA1: A7783A357AB9870CB18F1165B03ED49FE5CB9478

Szczegółowy opis

Uwaga

Firma Intel zakończyła produkcję płyt programistycznych Intel® Galileo, modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Edison, a także modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Joule™®. Firma Intel nie planuje wypuszczania na rynek nowego oprogramowania dla platform Intel® Galileo, Intel® Edison lub Intel® Joule'a.

Od 15 września 2017 r. firma Intel zarchiwizuje swoje zasoby online . Dostęp dla społeczności forum Intel® Galileo, Intel® Edisona i Intel® Joule'a pozostanie niedostępny do 15 czerwca 2020 r. Pliki objęte licencjami open source będą nadal powszechnie dostępne w kodach binarnym i źródłowym na serwisie GitHub*.

Celu

Pobierz autonomiczną aplikację służącą do aktualizacji oprogramowania sprzętowego na płycie głównej Intel® Galileo® za pomocą systemu Windows*, Linux* i Mac OS X*.

Uwaga: Sterowniki dla systemu Windows i podręcznik użytkownika są również publikowane na tej stronie.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.