Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

18190
7/22/2021

Wprowadzenie

Dostarcza narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 338.3 MB
  • SHA1: FDC61B889A56EDEED68ABA5B750446B9AFFBCACF

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Uwaga: Zaktualizowany plik do pobrania w wersji 8.40 z wersji 26.4

-------------------------------------------------------------

Zawartość plików

  • 700Series_NVMUpdatePackage_v8_40_Windows.zip
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v8_40_Linux.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v8_40_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v8_40_ESX.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v8_40_EFI.zip

-------------------------------------------------------------

Przewodniki użytkowania

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.