Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

18190
11/5/2015

Wprowadzenie

Narzędzie NVM Update Utility 4.5 dla serii konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet XL710 i X710.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 237 MB
  • SHA1: 65B21E4B36408F63F5A9EA0F48F105DD2B8623FF

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji NVM na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie NVMUpdate, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

Przewodniki użytkowania:

Intel® Ethernet NVM Update Tool: przewodnik użytkowania dla systemu Windows*

Intel® Ethernet NVM Update Tool szybki przewodnik użytkowania dla systemu Linux*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: skrócona instrukcja użytkowania dla EFI*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: skrócona instrukcja obsługi VMware ESX*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: skrócona instrukcja obsługi freeBSD*


Ograniczenia i wymagania wstępne
Ten pakiet należy używać tylko w kartach sieciowych Intel®.
Ten pakiet aktualizuje jedynie obraz NVM. Nie aktualizuje obrazu preboot. Aby zaktualizować obraz wersji wstępnej, pobierz odpowiedni pakiet.

NIE:
- Wyłącz komputer podczas aktualizacji NVM.
— Usuń kartę sieciową przed ukończeniem aktualizacji NVM.
— Przerwanie aktualizacji NVM w inny sposób.

Wymagania systemu Linux* i ESX*
Podstawowy sterownik karty sieciowej musi być już zainstalowany.

Wymagania UEFI
Utwórz dysk startowy lub inny nośnik i rozpakuj pakiet aktualizacji na nośnik. Uruchom system z nośnika, a następnie uruchom narzędzie.


Aktualizacja NVM za pomocą trybu interaktywnego

1. Rozpakuj pakiet aktualizacji do folderu przejściowego.
2. Uruchom narzędzie nvmupdate, uruchamiając plik wykonywalny.

  • W systemie Windows* x64 wpisz: nvmupdatew64e
  • W systemie x64 Linux* wpisz: nvmupdate64e

3. Postępuj zgodnie z monitami, aby zaktualizować obraz NVM na pożądanym urządzeniu.

Korzystanie ze skryptu
Skrypt umożliwia wykonanie inwentaryzacji wszystkich Intel® Ethernet urządzeń w systemie lub zaktualizowanie Intel Ethernet urządzeń w systemie.

Zaktualizuj przykład skryptu:

nvmupdate64e –u –l –o update.xml –b –c nvmupdate.cfg

Powoduje to, że NVMUpdate sprawdza zainstalowany Intel Ethernet urządzeń pod kątem urządzeń znajdujących się w nvmupdate.cfg. Jeśli urządzenie zawiera wersję NVM starszą niż ta określona w pliku konfiguracji, narzędzie zaktualizuje NVM urządzenia. Spowoduje to utworzenie pliku xml zawierającego wyniki aktualizacji. Należy pamiętać, że –b jest opcjonalne. Określenie –b tworzy kopię zapasową aktualnego obrazu (obrazów) NVM. Może to dodać około 30 procent do czasu wykonania narzędzia.

Przykład skryptu inwentaryzacji:

nvmupdate64e – i –l – o inventory.xml

Powoduje to, że NVMUpdate wykonuje inwentaryzację wszystkich urządzeń Intel Ethernet w systemie i tworzy plik wyjściowy (zwany inventory.xml) wyników inwentaryzacji.


Wyniki
NVMUpdate zwróci kod wyjścia zero, jeśli aktualizacja została ukończona pomyślnie.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.