Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

18190
3/18/2019

Wprowadzenie

Zawiera pliki do aktualizacji narzędzia do aktualizacji pamięci nieulotnej w wersji 6.80 dla serii konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet XL710, X710 i X550. (6,80a)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 180.2 MB
  • SHA1: 5F20A3D3117CEFB61C8C7BAE526E084F1B1EF132

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

Aktualizacja NVM do wersji 6.80 z wersją 23.4 obejmuje tryb odzyskiwania.

Uwaga: NVM 6.01 może być stosowany w wersji 23.4 SW.

Instalacja wykorzystuje standardowe procedury instalacji.

  • Aby włączyć nowe funkcje, można użyć standardowego unowocześniania NVM (Intel® Ethernet NVM Update Tool).
  • Wymagane ponowne uruchomienie. Cykl zasilania A/C nie jest wymagany podczas aktualizacji z wcześniej opublikowanej wersji. Firma Intel zaleca przestrzeganie instrukcji dostarczonych za pomocą narzędzia do aktualizacji NVM.
  • Aktualizacja NVM do wersji x.x umożliwia tryb anti-rollback. Po aktualizacji, obniżenie do poprzednich wersji NVM nie jest możliwe.

Uwaga: Projekt trybu odzyskiwania uniemożliwia wycofanie wcześniejszych wersji NVM. Dzieje się tak, ponieważ dodanie funkcji trybu odzyskiwania zmieniło definicję niektórych regionów NVM na ochronę zapisu. Wycofanie do wcześniejszej wersji wymaga dostępu do tych regionów chronionych przed zapisem i w związku z tym wycofanie może zakończyć się niepowodzeniem.

  • Tryb odzyskiwania nie ma wpływu na normalną pracę.
  • Aby w pełni obsługiwać tryb odzyskiwania, należy użyć zaktualizowanej sieci Ethernet NVM, sterownika oprogramowania i narzędzia programowego w wersji 23.4 lub nowszej.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Zawartość plików

XL710_NVMUpdatePackage_v6_80_Windows.exe

XL710_NVMUpdatePackage_v6_80_Linux.pl

XL710_NVMUpdatePackage_v6_80_FreeBSD.pl

XL710_NVMUpdatePackage_v6_80_ESX.pl

XL710_NVMUpdatePackage_v6_80_EFI.zip

Przewodniki użytkowania

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.