Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

18190
2/24/2021

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 301.2 MB
  • SHA1: 3E79A4A2B7EDE7DBD66FC51E8FDA818AE01EE363

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 1 kwietnia 2021 r.:

Pakiet aktualizacji NVM 7.30 został zaktualizowany ze względu na problem: link pozostaje w dół po operacji link down-link w górę na systemie operacyjnym ESXi.

Co zostało zaktualizowane:

Jeden plik obrazu NVM został zaktualizowany w celu rozwiązania problemu przełączania łącza.

Produkt, którego dotyczy problem:

Dotyczy to tylko jednego produktu: karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2, kod produktu 870823.001, numer części J65979-003 (lub późniejszy -xxx).

Problem występuje tylko w systemie operacyjnym ESXi.

Inne informacje:

Jeśli korzystasz z wymienionego powyżej produktu, którego dotyczy problem, zalecana jest aktualizacja do nowego pliku pakietu NVM. W przeciwnym razie aktualizacja nie jest potrzebna. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

-----------------------------------------------

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Uwaga: Zaktualizowany plik do pobrania z wersją 7.30 z wersji SW 25.1

Zawartość plików

  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_Windows.exe
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_Linux.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_FreeBSD.e.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_EFI.zip

Przewodniki użytkowania

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.