Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

18190
2/17/2023

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Rozmiar: 348.6 MB
  • SHA1: 9BC57C95B4AFC45B767B2D697E6D222BEE3F43A4

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Zawartość plików

  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_20_Windows.zip
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_20_Linux.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_20_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_20_ESX.pl
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v9_20_EFI.zip


Przewodniki użytkowania

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.