Oprogramowanie sprzętowe Intel® Storage Expander RES3FV288/RES3TV360

18199
9/14/2022

Wprowadzenie

Aktualizacja flash oprogramowania sprzętowego Intel® RAID sprzętowego B057, w tym aktualizacje kodu CPLD w wersji 2.1.0

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 13.2 MB
  • SHA1: 387F593911051D4217E4FC16472031C16AC32746

Szczegółowy opis

Informacje o pakiecie

Wersja oprogramowania sprzętowego B057
Kod CPLD dla wersji FV_p00361_20171130 rozszerzenia RES3FV288 (wersja EE)
Kod CPLD dla TV_p00363_20171130 wersji rozszerzenia RES3TV360 (wersja AA)


Ten plik do pobrania obsługuje Intel® RAID Expanders RES3FV288, RES3TV360 oraz JBOD2312S3SP.

Notatki:

Aktualizacja kodu oprogramowania sprzętowego / CPLD wymaga połączenia rozszerzenia Intel® RAID z kompatybilną kartą Intel® RAID Controller (IT/IR lub MR) lub kartą SAS. Poniżej znajduje się lista zgodności HBA.

Kontrolery MR Intel® RAID:
RS3MC044, RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3WC080, MS3HC080, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3AC160, RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E, RMSP3HD080E, RS3P4TF160F, RS3P4MF088F.

Kontrolery IT/IR Intel® RAID lub karty SAS:
RS3FC044, RS3UC080, RS3UC080J, RS3GC008, RMS3JC080, RMS3VC160, RMSP3JD160J, RSP3QD160J, RSP3GD016J, RS3P4GF016J, RS3P4QF160J.

Możesz wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego z powłoki EFI lub z systemu operacyjnego, mając pewne ograniczenia:

  • Tylko w przypadku podłączenia rozszerzenia Intel RAID Expander do Intel RAID Controller MR (zobacz listę zgodności powyżej).
  • Od systemu operacyjnego z Intel RAID Expander podłączonym do dowolnej karty Intel RAID Controller lub SAS.

Aktualizację kodu CPLD można wykonać jedynie w systemie operacyjnym (Windows* lub Linux*).

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.