sterownik grafiki HD Intel® dla STCK1A32WFC

18210
3/1/2016

Wprowadzenie

Instalacja wersji 15.33.42.4358 sterownik grafiki HD Intel® dla Intel® Compute Stick przy użyciu systemu Windows® 10 oraz Windows® 8.1*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 69.5 MB
  • SHA1: CB85ED378CCCB640114C7BDF07619CB112FAA944

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemów 32® Windows® 10* i Windows® 8.1 i 32-bitowego* w wersji Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.