Sterownik sieciowy systemu Windows* dla modułu I/O sieci 40 G Ethernet

18262
5/21/2015

Wprowadzenie

Sterownik sieciowy systemu Windows* dla modułów I/O Ethernet 40G AXX1P40FRTIOM i AXX2P40FRTIOM Ethernet

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Rozmiar: 59.7 MB
  • SHA1: F244AE07E83199E743A8A31F1A838B219BD380CF

Szczegółowy opis

Sterownik sieciowy systemu Windows* dla modułów I/O Ethernet 40G AXX1P40FRTIOM i AXX2P40FRTIOM Ethernet

Zawiera aplikację narzędzia konfiguracyjnego Intel(R) QSFP+ Configuration Utility (QCU).

Rozpakowywać do katalogu tymczasowego, tj. c:\temp i uruchomić odpowiedni plik wsadowy dla wersji systemu Microsoft Windows*.

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonym pliku readme.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.