Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows® 10

18293
8/16/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterowniki karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows® 10 w wersji 24.2.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 32-bit*, Windows 10*
 • Rozmiar: 54.3 MB
 • SHA1: 438490BEFB7767D3644628507EBBC5DF26AC2C4F
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10*
 • Rozmiar: 78.4 MB
 • SHA1: 8936F02306EA6F27B271209BBFA231C921F065A6

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Zaawansowane usługi sieciowe (ANS), tworzenie zespołu i konfiguracja VLAN

 • Obecnie konfiguracja zespołu i sieci VLAN jest obsługiwana jedynie za pomocą Intel® PROSet dla poleceń cmdlet oprogramowania Windows PowerShell *. Dotyczy to jedynie systemu Windows® 10.
 • Planujemy dodanie w przyszłości zaawansowanych usług sieciowych, w tym konfiguracji zespołu i sieci VLAN do interfejsu Intel® PROSet Adapter Configuration Utility.

Przegląd

Ten plik do pobrania instaluje sterowniki podstawowe, Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* oraz Intel® PROSet Adapter Configuration Utility w celu Intel® Network Adapters z systemem Windows 10.

Który plik należy pobrać?

Uwaga: karty 10-GbE (obsługujące system Windows 10) są obsługiwane tylko przez sterowniki 64-bitowe.

 • PROZł32.exe dla wersji 32-bitowej (x86) systemu Windows*
 • PRODex64.exe dla wersji 64-bitowej (x64) systemu Windows

Jak korzystać z tego pliku do pobrania

Pobierz samoekstrapujące się archiwum i uruchom je. Rozpakuje pliki do katalogu tymczasowego, uruchomi kreatora instalacji i usunie pliki tymczasowe po ukończeniu instalacji. Wszystkie pliki językowe są osadzone w tym archiwum. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego pakietu języków.

 • Jeśli chcesz rozpakować pliki bez instalacji, zobacz readme.htm .
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Obsługiwane urządzenia

To oprogramowanie może mieć również zastosowanie do kontrolerów Intel® Ethernet. Pomoc techniczną dla wbudowanych połączeń sieciowych zapewnia producent systemu lub płyty głównej.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.