Menedżer kamer z Intel® RealSense™ głębią

18309
10/13/2020

Wprowadzenie

Instaluje menedżera kamer Intel® RealSense™ Depth Camera Manager dla kamer krótkiego zasięgu i dalekiego zasięgu.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 96.1 MB
 • SHA1: 29343D49134DEFC2AB491ED1E1ADB8FCB004906D
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 83.7 MB
 • SHA1: 65E0E3F2705C1F9142DB69981C762953CF2DA812
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 85.6 MB
 • SHA1: CF89DF009A80EC003B6EA7F90D3D70E3E9A3CF86

Szczegółowy opis

Celu

Menedżer Intel® RealSense™ Depth Camera Manager dla kamer krótkiego zasięgu i kamer dalekiego zasięgu ma na celu narazić interfejsy na strumieniowanie wideo z kamery Intel® RealSense™ w celu uzyskania koloru i głębi.

Notatki

Upewnij się, że pobrano plik z odpowiednim menedżerem dla rodzaju kamery na Twoim urządzeniu.

 • Jeśli posiadasz kamerę Intel® RealSense™ F200, pobierz ten plik:
  • intel_rs_dcm_f200
 • Jeśli posiadasz kamerę Intel® RealSense™ R200, pobierz ten plik:
  • intel_rs_dcm_r200
 • Jeśli posiadasz kamerę Intel® RealSense™ Camera SR300, pobierz ten plik:
  • intel_rs_dcm_sr300

W celu uzyskania licencji w pliku ReadMe (PDF) w kolumnie Informacje o wersji zapoznaj się z oprogramowaniem Intel® RealSense™ Depth Camera.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.