Sterownik funkcji wirtualnej karty sieciowej Intel® FreeBSD* dla serii Intel® Ethernet Controller 700 i E810

18332
3/18/2021

Wprowadzenie

Ta wersja zawiera sterowniki wirtualnej funkcji iavf FreeBSD* dla urządzeń sieciowych Intel® Ethernet opartych na kontrolerach z serii 700 i E810.

Dostępne pliki do pobrania

  • FreeBSD*
  • Rozmiar: 146.7 KB
  • SHA1: C8D2CE906DDA954CCB906099F5B734711EC46309

Szczegółowy opis

Ta wersja zawiera sterownik podstawowy iavf FreeBSD do Intel® Ethernet połączeń sieciowych.


Sterownik iavf obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller E810-XXV
  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Połączenie sieciowe Intel® Ethernet X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710
  • Intel® Ethernet Controller V710

UWAGA: sterownik iavf można pobrać na stronie:
https://downloadcenter.intel.com

iavf-x.x.x.plan.gz

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.