Zestaw do projektowania oprogramowania wtyczki aplikacji Intel Unite®

18358
7/31/2019

Wprowadzenie

Ten zestaw programistyczny (SDK) ułatwia rozpoczęcie pisania wtyczki do aplikacji Intel Unite®(4.0)

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 665.7 KB
 • SHA1: 2C6563F210ABA87AC36C8A51CDBA4BE9862AFEAB
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 167.4 KB
 • SHA1: F6E33C8CAA2EA63C18830FE222A44C17B9F566CA
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 575.6 KB
 • SHA1: E380FD0F95E27EC5E6F2FF248C93B09F022D546F
 • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*
 • Rozmiar: 32.1 MB
 • SHA1: 725E9A774E889C8080569D92612CBFA4EF71AAAC

Szczegółowy opis

Oprogramowanie Intel Unite® oferuje interfejs API wtyczki, który umożliwia włączanie dodatkowych potrzeb biznesowych i funkcjonalności do wdrożeń firmowych.

Ten zestaw software development kit (SDK) jest przeznaczony do użytku przez specjalistów IT, programistów i wszystkich wszystkich, którzy chcą stworzyć dodatkowe funkcje dla aplikacji Intel Unite.

Projekt referencyjny wtyczki Intel Unite® do sterowania zasilaniem zapewnia orkiestrację kontroli zasilania dla koncentratora aplikacji Intel Unite®. Możesz napisać inne wtyczki do interfejsu za pomocą tej wtyczki, co następnie pozwala ekranowi na automatyczne wybudzenie i zniechęcenie, gdy pomieszczenie jest oznaczone jako nieuaktywne.

Projekt referencyjny wtyczki Intel Unite® dla INTERFEJSU API RESTful* to prosty przykład restful klienta i serwera, który demonstruje, jak stworzyć serwer RESTful i jak wykonywać połączenia klientów RESTful API, takie jak obecna liczba wyeksław i liczba połączonych użytkowników.

Referencyjny projekt wtyczki Intel Unite® do czujników kamery to przykład, aby pokazać sposoby sterowania monitorem za pomocą rozwiązania Intel Unite® oraz kamery USB do wykrywania objaśnień w pomieszczeniu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.