Pakiet aktualizacji systemu BIOS S7000FC4UR dla EFI*

18365
8/31/2015

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera aktualizację systemu BIOS dla rodziny System serwerowy Intel® S7000FC4UR.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.4 MB
  • SHA1: 5BD8B91FCB418CF260292C0C96A1CEE881356BA4

Szczegółowy opis

Aby zaktualizować z wbudowanej powłoki EFI, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe z powłoki serwera Intel® EFI poprzez następujące kroki:

— Rozpakaj pakiet i skopiuj wszystkie pliki do folderu na dysku USB na klucz.
— Podłącz dysk USB na klucz do portu USB serwera.
— Uruchom ponownie serwer do powłoki EFI.
— Uruchom polecenie "mapa -r" w powłoce EFI, by zamontować dysk USB na kluczu.
- Uruchom polecenie "fs0:", aby zmienić folder na dysk USB na klucz, klucz USB może również zostać zainstalowany na fs1:. Liczba "fs" zależy od wyniku polecenia "map -r".
— Zmień folder na folder przechowujący pakiet oprogramowania sprzętowego.
— Uruchom polecenie "startup.nsh", aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.