Aktualizacja tylko dla systemu BIOS Intel® Server Board S3420GP

18372
4/18/2018

Wprowadzenie

Zwiększa ochronę niektórych zmiennych UEFI*, zgodnie z opisem w Poradniku bezpieczeństwa firmy Intel, INTEL-SA-00038 (54).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 4.5 MB
  • SHA1: 76C2D2F614C3CC3D6D9F41B48FA8E6C5F20DB7D7

Szczegółowy opis

Jest to pakiet aktualizacji jedynie dla systemu BIOS. Przed aktualizacją sprawdź, czy system ma BMC 26 i FRUSDR 22.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.