Intel® Server Board bios i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE*

18374
3/21/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera aktualizacje Intel® Server Board S2600WT BIOS, oprogramowanie sprzętowe ME, oprogramowanie sprzętowe BMC oraz aktualizacje FRUSDR (01.01.0024).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 25.5 MB
  • SHA1: 0F9A456B11E35290E3CB1CF06BB485A3EB2B4A3D

Szczegółowy opis

Informacje o tej wersji

BIOS: 01.01.0024
ME: 03.01.03.043
BMC: 01.51.11142
FRUSDR: 1,17

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.