Intel® Server Board S2600WT , aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU), WinPE*

18374
9/28/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera aktualizacje Intel® Server Board S2600WT BIOS, oprogramowanie sprzętowe ME, oprogramowanie sprzętowe BMC oraz aktualizacje FRUSDR. (01.01.0029)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 28.8 MB
  • SHA1: 73B352CE0FF709942AB84578623E1F72A743B3D4

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 1.60.12335 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki. Aby uzyskać przedprodukcję wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje o tej wersji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

SYSTEM BIOS: 01.01.1029
ME: 03.01.03.072
BMC: 01.61.12390
FRUSDR: 1,19

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ten pakiet można zaktualizować za pomocą jednej z następujących metod:
— system operacyjny Windows* lub Linux* z technologią Intel(R) One-Boot Flash Update (OFU) V14.1, kompilacja 25
— Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)

Przed wykonaniem aktualizacji systemu przeczytaj informacje o wersji i pliki do odczytu instrukcji instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.