Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego S2600CW dla IDA, OFU, WinPE

18407
10/12/2015

Wprowadzenie

S2600CW BIOS, oprogramowanie sprzętowe ME, oprogramowanie sprzętowe BMC i aktualizacje FRUSDR

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 31.4 MB
  • SHA1: 442EBD9792AA3E8597E4C973E3BABEEF7643DC15

Szczegółowy opis

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu OFU dla rodziny Intel® Server Board S2600CW dla Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant, narzędzia Intel® One Boot Flash Update, środowiska wstępnego wykonywania systemu Windows*

SYSTEM BIOS: 01.01.0009
ME: 03.00.07.168
BMC: 01.28.8586
FRUSDR: 1.10

Wcześniejsze wersje tego pobierania mogą wskazywać poniższy błąd, jeśli zastosujesz tę aktualizację w systemie z zainstalowanym już SYSTEMEM BIOS 1.01.0009.

Błąd: nieprawidłowo określone polecenie BIOS (takie jak UpdateBackupBios...)! Prosimy o zapoznanie się z
użytkowania poleceń.
Błąd: błąd podczas analizowania pliku cfg

Aby rozwiązać ten problem, pobierz pakiet ponownie i upewnij się, że nazwa pliku kończy się wyrazem "zaktualizowany". Możesz także otworzyć plik flashupdt.cfg za pomocą edytora tekstu i zmienić wiersz 18 z

BioSNAME "R0009.cap" UpdateBackupBios+ UpdateNvram

do

BIOSNAME "R0009.cap" UpdateBackupBios

Zapisz plik, a następnie uruchom ponownie proces aktualizacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.