64-bitowy pakiet sterownika System-on-a-Chip (SOC) dla Intel® NUC

18436
10/22/2015

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje 64-bitowe sterowniki system-on-a-chip (SOC) dla intel® nuc (10.22.15).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*
  • Rozmiar: 135.3 KB
  • SHA1: FD833641F6FF76EEA16852FE66BA5C2C3A78EF32

Szczegółowy opis

Celu

To pobieranie instaluje 64-bitowe sterowniki System-on-a-Chip (SOC) dla Intel® NUC dla następujących urządzeń systemowych:

  • GPIO
  • I2c
  • Pwm
  • UART

Jak zainstalować:

  1. Rozpakaj pobrany pakiet.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik INSTALL.BAT .
  3. Wybierz Uruchom jako administrator.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.