Aktualizacja systemu BIOS [SYSKLi35]

18449
9/9/2020

Wprowadzenie

Opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH i NUC6i5SYK.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.7 MB
 • SHA1: CA7F5B2B5627CD97E3DD40BDA6812244B702A53E
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.5 MB
 • SHA1: C7D71ED67073BD4FF1209A8ADD9793C58F435632
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.5 MB
 • SHA1: 6A8FD3CE38AFEC68B68ECDFF63BCAB127BFCE505

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH i NUC6i5SYK. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [SY0073.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iflash systemu BIOS [SYSKLi35.86A.0073.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [SYSKLi35.86A.0073.UEFI.zip] — Umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Powiązany temat

Rozwiązywanie problemów z biosem

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.