Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE* dla rodziny Intel® Server Board S2600CW

18472
3/14/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera aktualizacje rodziny Intel® Server Board S2600CW BIOS, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC oraz FRUSDR. (1.01.0024)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 25.5 MB
  • SHA1: CCB1DFBE3A94D95DD625C142EEF1B7DA6D42C336

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600CW dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*.

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.0, kompilacji 15 lub nowszej.

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą, jak zaktualizować system BIOS i oprogramowanie sprzętowe w rodzinie Intel® Server Board S2600CW

Informacje o tej wersji

  • BIOS: 01.01.0024
  • ME: 03.01.03.043
  • BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1.14

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania lub aktualizacja nie postępuje:

  • System BIOS: wersja produkcyjna 01.01.0015 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: wersja produkcyjna 03.01.03.021 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: wersja produkcyjna 1.41.9579 lub nowsza

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.