Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE* dla rodziny Intel® Server Board S2600CW

18472
7/2/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera aktualizacje rodziny Intel® Server Board S2600CW, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR. (01.01.0029)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 28.8 MB
  • SHA1: F2C414B4B95C1F9102AFD86F32A7FBB02AD60C6D

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600CW dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*.

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.0, kompilacji 15 lub nowszej.

Zobacz film demonstracyjny pokazujący sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600CW

Informacje o tej wersji

  • BIOS: 01.01.0029
  • ME: 03.01.03.072
  • BMC: 01.60.12335
  • FRUSDR: 1,15

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

— obniżenie wersji systemu BIOS z tej wersji możliwe jest jedynie poprzez skorzystanie z trybu odzyskiwania systemu BIOS.
- Ze względu na poprawkę w BIOS R01.01.0020, starsza wersja programów narzędziowych aktualizacji w starszych pakietach FSUP (R018 i starszych) nie może być używana do obniżenia poziomu, mimo że w trybie odzyskiwania klient musi ręcznie zastąpić programy narzędziowe nowszą wersją narzędzi.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.