Aktualizacja systemu BIOS dla komputera Compute Stick — SCCHTAX5

18480
1/13/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC i STK1A32SC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.5 MB
  • SHA1: DFC4D658FD068F8C7E456509591A1CF5E2265627

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizacja systemu BIOS dla Intel® Compute Stick STK1AW32SC i STK1A32SC.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Uwaga: Nie można dostosować systemu BIOS dla Intel® Compute Stick za pomocą Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit.

Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Możesz również zapoznać się z pełnymi instrukcjami krok po kroku dotyczącymi korzystania z dostępnych metod aktualizacji BIOS.

Notatki:

  • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu przed ukończeniem aktualizacji. Aktualizacja potrwa do 3 minut.
  • Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa nie będzie można przejść do żadnego systemu BIOS wcześniej niż BIOS 0038.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.