Sterownik magistrali Bluetooth UART firmy Realtek* dla systemu Windows® 10 dla STCK1A32WFC

18489
7/14/2015

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik magistrali UART realtek* Bluetooth® wersji 1.0.98.50629 dla systemu Windows® 10 na Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 29.3 MB
  • SHA1: FFA464C965FCD4B0F3FAF34BBCECA7AB24155959

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik magistrali UART realtek* Bluetooth® wersji 1.0.98.50629 dla systemu Windows® 10 na Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.