Pliki źródłowe Intel® Visual Compute Accelerator

18498
4/11/2018

Wprowadzenie

To pobieranie zawiera pliki źródłowe dla Intel® Visual Compute Accelerator (1.3.148).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 86.6 MB
  • SHA1: C5392A5722E657A9BEE7C48E8DFE6E8F0A394CA6

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Pakiet pliku źródłowego zawiera demona, jądro i programy narzędziowe.

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

MD5: 56a8f440d195762bc0723ea1fa480165

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.