Pliki źródłowe Intel® Visual Compute Accelerator

18498
4/12/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pliki źródłowe dla Intel® Visual Compute Accelerator (1.5.310).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 215.4 MB
  • SHA1: F714EF06AD870A50825C5974AD205D85C4D5EEDD

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

Pakiet pliku źródłowego zawiera demona, jądro i programy narzędziowe.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.