Pliki źródłowe Intel® Visual Compute Accelerator

18498
4/27/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pliki źródłowe dla oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator (2.1).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 593 MB
  • SHA1: 4F3CC02FB73126BFFD5D1DF165A69B1E88DF38B3

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

To pobieranie zawiera kompletny zestaw plików źródłowych do zbudowania deemonu Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA), Intel VCA jądra i modułów oraz innych programów narzędziowych dla wszystkich obsługiwanych platform, tj. dla systemu Linux* i Windows*. Nie jest ono wymagane do uruchamiania oprogramowania Intel VCA zawartego w innych plikach do pobrania. Tworząc z tych plików źródłowych oprogramowanie Intel VCA, możesz stworzyć niestandardową wersję wykraczającą poza możliwości dostępne w innych Intel VCA pliki do pobrania.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: 0f3d406544707d158b2f18ba065ebb0d

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.