Pakiet referencyjny Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV Volatile

18505
4/12/2018

Wprowadzenie

Ten pakiet oprogramowania dla Intel® Visual Compute Accelerator zawiera odniesienia ulotne lub próbkę, aby pokazać możliwe konfiguracje (1.3.148).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 556.2 MB
  • SHA1: 25EDCF2CBE237CDD2F75E870B61C99EE18C478DA

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Pakiet ten zawiera odniesienia ulotne lub próbkę, aby pokazać możliwe konfiguracje.

Ulotny obraz znajduje się na dysku RAM. Po wykonaniu ponownego uruchamiania hosta cały obraz zostanie usunięty z dysku RAM. Jeśli wymagane jest odniesienie trwałe lub przykładowy obraz, sprawdź trwały pakiet referencyjny.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Obraz zawiera jądro referencyjne (to z zastosowanymi Intel® Media Server Studio poprawkami) i zawiera najnowsze publicznie wydane Intel® Media Server Studio Community Edition (bez pakietu próbek multimediów).
  • Obraz jest testowany przez zespół walidacji w ograniczony sposób (tylko w przypadku scenariuszy podstawowych).

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

MD5: 974b289dd2fb6e5891f0cdf9de0ac5f1

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.