Sterownik szeregowe we/wy Intel® dla NUC5i3MY, NUC5i5MY

18506
1/7/2016

Wprowadzenie

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® wersji 1.1.226.0 dla komputera Intel® NUC. Ten sterownik jest potrzebny tylko w przypadku włączenia I2C w BIOS-ie.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*
 • Rozmiar: 2.2 MB
 • SHA1: 1723789615B1AE0AA105F6D2820D731B89169805

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® wersji 1.1.226.0 dla komputera Intel® NUC. Ten sterownik jest potrzebny tylko wtedy, gdy I2C dla nagłówka niestandardowych rozwiązań o niskiej prędkości jest włączony w BIOS-ie.

Ważne informacje

 • Jeśli I2C nie jest włączony w BIOS-ie i spróbujesz zainstalować ten sterownik, instalacja nie powiodła się z tym komunikatem: program konfiguracyjny zakończył się z powodu następującego błędu: ta platforma nie jest obsługiwana.
 • Jeśli nie planujesz używać nagłówka niestandardowych rozwiązań o niskiej prędkości, nie musisz instalować tego sterownika.

Włącz tę funkcję w BIOS-ie

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do menu Urządzenia > zaawansowane > urządzenia wbudowane.
 3. W panelu konfiguracji starszego urządzenia:
 4. Skonfiguruj Piny 13/14 na I2C0_SCL/I2C0_SDA.
 5. Przyspiesz piny z serii 15/16 na I2C1_SCL/I2C1_SDA.
 6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Po włączeniu tej funkcji w bios-ie, możesz zainstalować sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel®.

Nie wiesz, który sterownik jest odpowiedni dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizację.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.