Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla systemu Windows 8* dla intel® NUC

18511
6/19/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterowniki sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) karty sieci bezprzewodowej Intel zainstalowanej w zestaw Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8, 32-bit*
  • Rozmiar: 91.6 MB
  • SHA1: EF017EC23A7641DAC6E310B1E7BE5EAEBF968D04
  • Windows 8, 64-bit*
  • Rozmiar: 104 MB
  • SHA1: F60EAE3138886A53FF71AAC445C33E69D62AEBAA

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) dla technologii Intel® Wireless zainstalowanej w zestaw Intel® NUC.


Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • Wireless_Win8_32_17.1617.16.0.. exe — dla systemu Windows 8 w wersji 32-bitowej*
  • Wireless_Win8_64_17.1617.16.0.exe — dla systemu Windows 8 wersja 64-bitowa*

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.