Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV Volatile Production Package

18512
4/11/2018

Wprowadzenie

Ten pakiet oprogramowania zawiera ulotny pakiet produkcyjny dla Intel® Visual Compute Accelerator (1.3.148).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 763.4 MB
  • SHA1: 9B0AFD4DD95A76F26E50C69496486F28F08E9FFF

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Ten pakiet zawiera ulotny pakiet produkcyjny.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Obraz baremetal centos* 7.4. Zalecane w użyciu. Obraz ten ładuje cały system operacyjny w pamięci RAMDim. Ponieważ jest to tylko pamięć do odczytu, zmiany nie są trwałe. Jeśli jeden lub więcej folderów musi być trwały, zapoznaj się z sekcją Ręczne tworzenie trwałych plików za pomocą sekcji NFS .
  • Różni się to od trwałych instrukcji obrazu, w których wszystkie foldery są trwałe.
  • Ten obraz nie zawiera sterowników Intel® Media Server Studio i jest zbudowany przy użyciu jądra produkcyjnego (bez Intel® Media Server Studio poprawek).
  • Obraz jest w pełni przetestowany przez zespół weryfikacyjny (w tym testy stabilności i wydajności).

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

MD5: 138b80fc6c197d860286cb6cc0ac1c22

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.