Sterownik szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows® 10

18514
7/17/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® wersji 1.3 dla komputerów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: D72B851D329F7B1A66860E31A25667C3B51A0BF2

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® wersji 1.3 dla komputerów Intel® NUC. Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta I2C, UART lub GPIO.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.