Intel® Management Engine sterownik korporacyjny dla DC53427HYE, D53427RKE

18516
6/3/2019

Wprowadzenie

Instaluje komponenty Intel® Management Engine dla zestaw Intel® NUC DC53427HYE i płyta główna Intel® NUC D53427RKE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 108 MB
  • SHA1: 02DD89DEE71E70A390D4AD0E5EFC7D6B611D6C05

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla zestaw Intel® NUC DC53427HYE i płyta główna Intel® NUC D53427RKE.

Instalator Intel® ME wykrywa możliwości komputera Intel NUC i instaluje odpowiednie sterowniki. Możesz zobaczyć różne wersje związane z tym pakietem Intel® ME:

Uwaga

Jeśli sterownik Intel® ME nie został pomyślnie zainstalowany, możesz zobaczyć błąd na kontrolerze PCI Simple Communications Controller w Menedżerze urządzeń.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.