Sterownik Intel® Management Engine consumer dla NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

18517
3/28/2016

Wprowadzenie

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla zestaw Intel® NUC NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY i NUC5i3MY.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 24.8 MB
  • SHA1: FF9EA583C6813C5AD407464D46ED16CD454A3D9A

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla zestaw Intel® NUC NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i7RYH oraz NUC5i3MYHE i płyta główna Intel® NUC NUC5i3MYBE.

Intel ME instalator wykrywa możliwości komputera Intel NUC i instaluje odpowiednie sterowniki.

Co jest w tym pakiecie?

Instalator MEI MSI — ten folder zawiera instalator wyłącznie dla sterownika Interfejs Intel Management Engine.

WINDOWSDriverPackages — ten folder zawiera pliki INF dla specjalistów IT.

W zależności od tego, z którego instalatora korzystasz, możesz zobaczyć różne wersje związane z tym pakietem Intel ME:

  • W Menedżerze urządzeń: wersja sterownika Interfejs Intel Management Engine: 11.0.5.1189
  • W programach i funkcjach: wersja pakietu komponentów Intel Management Engine: 11.0.6.1194

Notatki

  • Framework sterownika trybu jądra 1.11 (2685811 KB) musi zostać najpierw zainstalowany, jeśli korzystasz z systemu Windows 7*.
  • Jeśli sterownik Intel ME nie został pomyślnie zainstalowany, w Menedżerze urządzeń może pojawić się błąd na kontrolerze PCI Simple Communications Controller .

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.