sterownik Intel® Management Engine consumer dla NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

18519
3/28/2016

Wprowadzenie

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla zestaw Intel® NUC NUC6i3SY, NUC6i5SY i NUC6i7KYK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 24.8 MB
  • SHA1: FF9EA583C6813C5AD407464D46ED16CD454A3D9A

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla zestaw Intel® NUC NUC6i3SY, NUC6i5SY i NUC6i7KYK.

Instalator Intel ME wykrywa możliwości komputera Intel NUC i instaluje odpowiednie sterowniki.

Co jest w tym pakiecie?

Instalator MEI —MSI — ten folder zawiera instalator wyłącznie sterownika Interfejs Intel Management Engine.

WINDOWSDriverPackages — ten folder zawiera pliki INF dla specjalistów IT.

W zależności od tego, z którego instalatora korzystasz, możesz zobaczyć różne wersje związane z tym pakietem Intel ME:

  • W Menedżerze urządzeń: wersja sterownika Interfejs Intel Management Engine: 11.0.5.1189
  • W programach i funkcjach: wersja pakietu komponentów Intel Management Engine: 11.0.6.1194

Notatki

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 7*, należy najpierw zainstalować strukturę sterownika trybu jądra 1.11 (2685811 KB).
  • Jeśli sterownik Intel ME nie został pomyślnie zainstalowany, możesz zobaczyć błąd na kontrolerze PCI Simple Communications Controller w Menedżerze urządzeń.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.