Technologia pamięci Intel® Rapid (AHCI) dla systemu Windows XP* na komputerach Intel® NUC

18521
6/11/2012

Wprowadzenie

Ten sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla komputerów Intel® NUC z systemem Windows* XP jest zainstalowany w wersji 11.2.0.1006.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP Professional x64 Edition*, Windows XP family*
  • Rozmiar: 12.4 MB
  • SHA1: F669F59B0EDFB83698462406B03491AE15A82052
  • Windows XP family*
  • Rozmiar: 287.9 KB
  • SHA1: 31ED12CB5472845B6ED40821D29909745D7B4A4B
  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Rozmiar: 323.4 KB
  • SHA1: 45744822454B5CFAD5A027A61807665451A71A34

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (AHCI) w wersji 11.2.0.1006 na komputerach Intel® NUC.

Który plik wybrać

Pobierz sterownik (STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe) i jeden z poniższych dyskietek sterownika F6 (w zależności od systemu operacyjnego):

f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip dla 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
f6flpy-x64_11.2.0.1006.zip — dla 64-bitowych wersji systemu operacyjnego


Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.