Sterownik sieciowy Realtek* Gigabit Ethernet dla systemu Windows 8* i 8.1* dla produktów Intel® NUC

18529
8/15/2013

Wprowadzenie

Instaluje sterownik sieci LAN w wersji 8020 dla produktów Intel® NUC z kontrolerem RealTek* Ethernet LAN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows Embedded 8 Standard*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Rozmiar: 5.7 MB
  • SHA1: 04BD4E88B2C3BC89A6B898DF46142E69070016E2

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik sieci LAN w wersji 8020 dla produktów Intel® NUC z kontrolerem RealTek* Ethernet LAN.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.