Sterownik sieciOwy Realtek* Gigabit Ethernet dla systemu Windows 7* dla NUC5CPYH, NUC5PPYH

18530
1/15/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Realtek* LAN dla produktów Intel® NUC przy użyciu 64-bitowego systemu Windows 7.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 5.9 MB
  • SHA1: 7688575C0466BAF7EC6837E06515B307CF1CD0A1

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik lan dla produktów Intel® NUC z kontrolerem Realtek* Ethernet LAN.


Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.